GemeenteBelangen Veendam

Op verkenning in het Borgerswold


Op zondagavond de 10 juni zijn we met een delegatie van onze fractie op bezoek geweest in het Borgerswold om met eigen ogen en oren te ervaren welke gebruikers op dat moment gebruik maakten van de geneugten van ons mooie park.
De directe aanleiding om dit op deze manier te doen was gelegen in het feit dat we van meerdere inwoners wonende nabij het park vele klachten hebben moeten vernemen over de bekende achtergelaten “schillen en dozen” en de hoge mate van geluidsoverlast veroorzaakt door hard remmende of optrekkende auto’s, overmatig ronkende uitlaten van deze auto’s en de vaak overmatig gebruikte decibels van ingebouwde of meegenomen geluidsapparatuur.
Hoewel de oogst deze avond in algemene zin wat magertjes was zijn onze ervaringen zeker positief te noemen. Zo zagen we een groepje volleyballende jongelui nabij de Borgerswoldhoeve, een belangstellende bewoner van de Briklaan die met ons ervaringen uitwisselde inzake de vormen van overlast en een tweetal groepjes 18-plussers met hun glimmende auto’s waarmee we in gesprek gingen om over en weer te vernemen hoe wordt aangekeken tegen de klachten van omwonenden. De gesprekken waren positief en in alle redelijkheid. Voor ons als GB-ers was dit eerst voldoende. We gaan vaker op pad om de gebruikers op te zoeken en samen op een positieve manier de dialoog aan te gaan. Op gemeentelijk niveau is er ook initiatief genomen om samen met de ondernemers in Borgerswold en de desbetreffende jongeren het gesprek aan te gaan om te proberen de gemelde vormen van overlast te beperken.