GemeenteBelangen Veendam

De eerste raadsvergadering in de nieuwe setting.

Op maandag 28 mei was het dan zover. De eerste raadsvergadering met het nieuwe college en met de nieuw samengestelde raad. Veel bekende gezichten, maar ook enkele nieuwe raadsleden maakten hun opwachting.

Het werd zowaar bijna een marathon-zitting deze eerste vergadering. Natuurlijk waren er de gebruikelijke plichtplegingen passende bij de beëdiging van zowel de wethouders als de nieuwe raadsleden.

Maar er was meteen ook een stevige agenda, met een volle publieke tribune en met een aantal gepassioneerde insprekers. Vooral het discussiepunt aangaande de bestemmingsplanaanpassing voor de biovergister te Borgercompagnie bracht een aantal stevige dilemma’s naar voren. Onze fractie heeft ingestemd met de door het college voorgestelde bestemmingsplan, mede door een uitspraak van de Raad van State,  aangaande het biovergistingsbedrijf. Voor de overige agendapunten verwijzen we hierbij graag naar de website van de gemeente Veendam.