GemeenteBelangen Veendam

Op weg naar een nieuwe coalitie.

De coalitiebesprekingen zijn inmiddels in een gevorderd stadium. In de pers is reeds het een en ander vermeld.Het lijkt ons goed om een korte  melding te maken van de huidige stand van zaken.

De uitslag van de verkiezingen in acht nemende is het voor GemeenteBelangen een logische stap om na een consultatie van alle partijen  op verkenning te gaan in de richting van de PvdA, D66 en de VVD. De besprekingen met deze partijen verlopen tot op heden op een constructieve wijze. We hebben tot op heden goede hoop dat deze constructieve gesprekken zullen leiden tot een voorlopig akkoord. Het is lastig om een precies tijdpad aan te geven maar het laat zich aanzien dat de uiteindelijke coalitievorming geen weken gaat duren.

We houden u van de voortgang op de hoogte.