GemeenteBelangen Veendam

Toespraak traditionele Mousmaaltijd

De gemeenteraad neemt jaarlijks afscheid van het politieke jaar met een traditionele “Mousmaaltied”. Voor de nestor van de raad altijd een reden tot het houden van een beschouwing van het achterliggende jaar en vaak ook een vooruitblijk.

Nico Zweerts de Jong deelde het volgende in samengevatte vorm mee

=======================================================================

Het is mij een eer om u juist hier – het Raadhuis in Wildervank – te verwelkomen op de jaarlijkse mousmoaltied. Misschien heb ik het al eens verteld, misschien hoort u het voor het eerst, maar deze jaarlijkse traditie is hier in Wildervank geboren. En vanavond dus even weer terug.

Deze editie is echter meer bijzonder dan die van de afgelopen drie jaren. Met deze mous sluiten we niet alleen dit jaar af, maar ook een beetje deze raadsperiode. Dit is de laatste mousmoaltied van de raad in deze raadsperiode.

Toen ik me dat realiseerde heb ik voor mezelf de afgelopen vier jaren nog eens de revue laten passeren. Pas dan realiseer je je echt goed wat er eigenlijk allemaal in vier jaar tijd is gebeurd.

Deze raadsperiode is gestart met de langste formatieperiode uit de geschiedenis van Veendam. Achteraf bezien was dat misschien al wel de voorbode voor de moeizame totstandkoming van Rutte III, maar dat terzijde.

Twee rode draden die door de afgelopen vier jaren zijn heen gelopen zijn de discussies en onderzoeken over de herindeling en de decentralisaties van het Sociaal Domein. Over beide onderwerpen zal het laatste woord nog niet zijn gezegd, en dat is maar goed ook. Dergelijke onderwerpen zijn een nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de raad en die verantwoordelijkheid neemt de raad. Het sociaal domein blijft in ontwikkeling. Het rekenkamerrapport en andere evaluaties houden ons scherp.

De raad heeft besloten niet te gaan herindelen met Pekela en Stadskanaal. Dit maakt dat we goed moeten kijken naar hoe we de toekomst van Veendam wel zien en wat nodig is om dat te realiseren.

Enkele hoogtepunten zijn: de realisatie van het Leer en Sportpark,  een schitterende ontwikkeling in Borgerswold, zoals de realisatie van het Klimpark en er komen bedrijven onze kant op die bijdragen aan de duurzaamheid van onze gemeente.

 

 

Het einde van het jaar is –zoals gezegd- een moment om terug te blikken. Niet alleen wat we hebben bereikt, maar ook wat is er nog meer voorgevallen. Het incident aan de Julianalaan, waarbij 1 inwoner van Veendam het niet heeft overleefd en verschillende bewoners in één keer hun huis kwijt waren, heeft ons allemaal geraakt. De eigen woning is de plek waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Voor deze mensen is dit in één woord een d r a m a.
Tegelijkertijd is het hartverwarmend hoe Veendammers er dan voor elkaar staan. Bestuur en ambtelijke organisatie zetten alles aan de kant om de bewoners terzijde te staan. Via deze weg wil ik iedereen die hierbij betrokken is geweest een compliment geven voor de adequate wijze waarop vanaf het eerste begin, maar ook bij de nazorg, is gereageerd.

Maar er zijn ook nog genoegd uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het aardbevingsdossier en de gestapelde mijnbouw. De invoering van de omgevingswet zal de komende periode toch echt wel een keer doorgang vinden. De maatschappelijke druk om duurzamer met onze omgeving om te gaan wordt – terecht – groter.

De kaart van de provincie Groningen gaat er anders uitzien. Door gemeentelijke herindelingen komen de verhoudingen tussen de gemeenten anders te liggen. Ook krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze en andere ontwikkelingen nopen ook Veendam ertoe om een visie te ontwikkelen voor de toekomst. Hoe zien we onze gemeente in deze veranderende omgeving en wat betekent dat voor onze keuzes?

Binnen al deze ontwikkelingen wil ik nog wel iets meegeven aan u als raadsleden. U als raadslid bent volksvertegenwoordiger. Hoe complex en abstract de dossiers soms ook zijn waar u een besluit over moet nemen: wij doen dit voor de inwoners van de gemeente Veendam. Zij gunnen het ons om dit mooie werk te mogen doen. Dat kunnen we alleen door contact te blijven onderhouden met die inwoners; s a m e n met hen verder aan de toekomst van Veendam te bouwen.

De raad is kader-stellend en controlerend. Maar laat u niks wijs maken; het vertegenwoordigen van het volk is ook het onder de aandacht brengen van signalen uit de samenleving. Of het nu gaat om bladbakken of de wijze waarop intakegesprekken in de zorg worden ervaren. Ook – of misschien wel juist – als de kritische noot uit een kleine groep komt.

Beste mensen, laten we 2017 langzamerhand gaan afsluiten en de overdenkingen gebruiken voor de komende jaren. Wat ging goed, wat kan beter en hoe kunnen we als raad effectief een bijdrage leveren in de ontwikkelingen die komen gaan.

Aan allen een fijne Kerst en alvast een gezond en voorspoedig Nieuw Jaar gewenst.