GemeenteBelangen Veendam

GemeenteBelangen wil investeren in de toekomst

 

GemeenteBelangen wil investeren in de toekomst van Veendam. Dat was de insteek tijdens de begrotingsvergadering van maandag 6 november. Na jaren van bezuinigen begon vorig jaar het beeld al iets te kenteren. Door een gezonde financiële positie werd toen besloten tot een investering in het Leer- en sportpark aan de Langeleegte. Ook werd extra geld beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid rondom scholen en het opknappen en aanleggen van speelterreinen. Dit jaar wordt een vervolg gegeven aan de de investering in de veiligheid rondom scholen. Maar de grootste investering, is die in de reconstructie van het Veenlustplein en Raadhuisplein. Deze zullen een flinke facelift krijgen met een prachtige sierbestrating, waterpartij met fontein, veel groen en het verplaatsen van terrassen naar het midden zodat een gezellig geheel ontstaat. Deze verfraaiing gecombineerd met de nieuwe leegstandsverordening, het plan voor verplaatsingssubsidies voor winkels buiten het centrum en het onderzoek “de nieuwe winkelstraat”,  vormen een complete aanpak die het Centrum van Veendam nog meer moet laten bruisen. Veendam wil een aantrekkelijk centrum met een goede mix van winkels en horeca, waar het fijn vertoeven is. GemeenteBelangen is er trots op dat, dankzij de gezonde financiële positie, deze investering geheel zelfstandig gedaan kan worden. Veendam is stabiel, financieel gezond en klaar voor de toekomst. “Dat bewijst eens te meer dat de keuze om zelfstandig te blijven en niet her in te delen, een juiste was “, aldus fractievoorzitter Christel Knot. GemeenteBelangen benadrukt verder dat het groenonderhoud beter moet. “Een veel gehoorde klacht tijdens onze inloopavonden” en ook moet het onderhoud van vijvers en waterwegen worden verbeterd. “Parkstad moet Parkstad blijven”. Verder wordt een streep gezet door voorgestelde bezuinigingen op sportvelden, sportverenigingen en verhoging van huur voor sportzalen. Sport moet toegankelijk blijven voor iedereen. Het zorgt voor samenhang in de samenleving en is goed voor de gezondheid. Tot slot wordt het College dringend verzocht om medio 2018 een speelvoorziening in de wijk “Woellust” gereed te hebben. Hiervoor is € 50.000,- direct beschikbaar gesteld. Een lang gekoesterde wens vanuit die wijk, die nu eindelijk gehonoreerd wordt. Het resterende budget van € 100.000,- wordt besteed aan wensen voor overige speelterreinen en de aanleg van een speelterrein aan de Langeleegte. Ondanks jarenlange bezuinigingen heeft Veendam haar voorzieningenniveau in de benen weten te houden. Nu is het tijd om weer wat durf te tonen en verder te investeren in de toekomst van Veendam aldus GemeenteBelangen.
Meer info:
Christel Knot (fractievoorzitter) 06-50283286
christel.knot@gmail.com