GemeenteBelangen Veendam

Terugblik op de inloopavonden van GemeenteBelangen

 

Binnen GemeenteBelangen is het een goed gebruik om inloopavonden te organiseren. Hét moment waarop wij direct met u in gesprek gaan om te horen wat er speelt in uw buurt of wijk. Het lijkt  in de huidige tijd haast onnodig om nog op deze “ouderwetse” manier in gesprek te gaan. Via Social media en websites lijkt immers iedereen, overal en altijd bereikbaar?

Toch niet, menen wij. Want het directe gesprek, de discussie en interactie die dan ontstaat is zeer waardevol. Wij zijn daarom ook blij dat er ook dit keer weer herhaaldelijk een grote opkomst was tijdens deze inloopavonden. Hoewel die per wijk wel verschilt.

Waarom deze inloopavonden? Wij willen graag van u horen wat er speelt in uw buurt of wijk. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe ervaart u uw woonomgeving en de dienstverlening vanuit uw gemeente? Voor ons als lokale partij is dat juist waar het om draait. Want uw wensen zijn de basis voor ons verkiezingsprogramma, zo simpel is het.

Wat levert nu zo’n rondje  inloopavonden op? Een punt dat tijdens elke inloopavond terug kwam is het groenonderhoud. Deze wordt als onvoldoende ervaren. Onkruid en onvoldoende onderhoud van vijvers en waterwegen zijn veel Veendammers een doorn in het oog. Als we ons Parkstad willen blijven noemen, dan moet dat beter! Verkeer kwam ook in veel wijken aan de orde: te snel rijden, te weinig parkeerplaatsen en gevaarlijke situaties bij scholen. Op een aantal plekken kwam de wens van een speeltuin naar voren, zoals in Woellust en de aan de Langeleegte. In het centrum werd ook aandacht gevraagd voor de veiligheid op straat, gladheidsbestrijding op de pleinen en het evenementenbeleid. In Noord en Bareveld vroeg men aandacht voor het toewijzingsbeleid van Acantus.

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken besproken waar wij bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma aandacht aan zullen besteden. En wat wij nu al kunnen doen, zullen wij zeker niet laten.

Wat elke avond ook naar voren kwam was de opmerking dat men blij en tevreden was in Veendam te wonen. En dat is goed om te horen. Want ondanks de kritische houding en discussie was men het daar wel over eens.

Voor ons als partij vormen deze avonden een belangrijk bron van informatie, maar ook inspiratie om ons werk te doen. Wij doen het immers voor u!

Kon u niet aanwezig zijn op een inloopavond, maar wilt u toch iets aan ons kwijt? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze website, twitter of facebook pagina. Of liever nog: door een van onze raadsleden rechtstreeks te benaderen.

 

 

Dinsdag 7 november zijn wij nog aanwezig in dorpshuis de Wending, in Zuidwending voor de

inloopavond voor Ommelanderwijk & Zuidwending.

We horen en zien u graag!

Christel Knot

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam