GemeenteBelangen Veendam

GemeenteBelangen Veendam wil “boete” van tafel.

Aan de verstrekking van een vervangend rijbewijs na verlies of kwijtraken van het oude rijbewijs brengen gemeenten in ons land niet alleen de reguliere legeskosten in rekening maar wordt er ook een extra heffing aan de persoon in kwestie in rekening gebracht. Deze extra heffing was voor het tv-programma Radar aanleiding om eens te onderzoeken wat nu precies de rechtvaardiging is om deze extra kosten, die door de burgers als een “boete” wordt ervaren, in rekening te brengen. Het is al erg genoeg dat er evt. sprake is van verlies van het rijbewijs met als extra toetje nog een extra naheffing…
Nu is het in Nederland te doen gebruikelijk dat gemeenten legeskosten in rekening mogen brengen bij het verstrekken van documenten zoals paspoorten, rijbewijzen, of uittreksels van geboorteregisters of bewijzen van goed gedrag. De kosten kennen in de meeste gevallen een plafond in de vorm van een vast percentage bij bijvoorbeeld bouwvergunningen of een vast bedrag bij het verstrekken van bijvoorbeeld een paspoort en zijn gerelateerd aan het begrip: kostendekkend.
Verbazingwekkend was de conclusie na een rondgang bij de gemeenten dat er geen duidelijke richtlijn bestaat die de kosten bij verlies van een rijbewijs qua hoogte rechtvaardigt. Er blijken verschillende tarieven in deze te worden gehanteerd. Dat de gemeente Veendam voor wat betreft de grootte van deze “boete” landelijk ook nog eens op de derde plek van boven staat is reden voor GemeenteBelangen Veendam om deze kwestie aan de kaak te stellen. Nader onderzoek binnen de gemeente Veendam leert dat het jaarlijks voor wat betreft deze “boetes” om een relatief klein bedrag gaat. Alle reden dus om deze vreemde regelgeving van tafel te vegen. GemeenteBelangen wil deze kwestie geheel van tafel en zal daartoe de benodigde stappen gaan zetten.

Job Westerhuis