GemeenteBelangen Veendam

Algemene ledenvergadering 2017

 

Afgelopen dinsdag de 4e april 2017 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Een ledenvergadering met een bijzonder karakter, want de locatie waar we deze vergadering lieten plaatsvinden was net als in vroeger tijden het voormalige zalencentrum Boelens, nu onder de welluidende naam van Zalencentrum Het Raadhuis.

Het was fijn om weer op het oude nest te vergaderen Er was wederom sprake van een goede opkomst; iets wat voor een algemene ledenvergadering niet altijd vanzelfsprekend is. Naast de gebruikelijke plichtplegingen zoals de jaarverslagen van secretaris en penningmeester en kascommissie werd besloten om het huidige zittende en goed functionerende  bestuur in haar huidige samenstelling te laten.

De aanwezige leden werden traditiegetrouw door onze wethouder en fractievoorzitter bijgepraat over de lopende en reeds gepasseerde politieke zaken, waarover aansluitend vragen konden worden gesteld.

Veel aandacht was er ook voor de komende verkiezingen. Slagvaardig als we zijn, werden de diverse taken voor de verkiezingscommissie, de campagnecommissie, de programmacommissie en de redactie van de verkiezingskrant gekoppeld aan de zich daarvoor beschikbaar gestelde leden gekoppeld. Doel is om ruim voor de grote vakantieperiode alle activiteiten in de zogenaamde steigers te hebben staan, teneinde in het najaar klaar te zijn voor de daadwerkelijke verkiezingscampagne. Ondanks het feit dat er nog veel werk op ons af komt, kunnen we stellen dat we er met zijn allen veel zin in hebben om er wat moois van te maken. U hoort zeker nog van ons.