GemeenteBelangen Veendam

Kunstgrasvelden met rubbergranulaat:

 

De afgelopen maanden zijn we vanuit publicaties in de media geconfronteerd met verontrustende berichten over eventuele nadelige gezondheidseffecten verband houdende met het doen van sportactiviteiten op kunstgasvelden met rubbergranulaat als vulmateriaal. Dit rubbergranulaat is een product welke gefabriceerd wordt van “gemalen autobanden”. De branchevereniging voor banden- en wielenbranche VACO, het RIVM en andere wetenschappelijke bureaus hebben naar aanleiding van de gepubliceerde informatie waarin er een verband wordt gelegd tussen gezondheidsrisico’s in relatie met het spelen op een kunstgrasveld met rubbergranulaat een niet eenduidige reactie gegeven over de steekhoudendheid van de vermeende verbanden. Met andere woorden, we kunnen op dit moment niet eenduidig stellen dat het gebruik van deze kunstgrasvelden op korte of lange termijn ongezond zou zijn. Gemeentebelangen heeft zich de vraag gesteld wat dit nu in praktische zin voor onze gemeente betekent.

In onze gemeente zijn er twee van deze kunstgrasvelden gelegen op het sportpark Wildervank. De gemeente is omtrent deze materie in nauw contact met de voetbalclub en regelmatig worden de laatste ontwikkelingen besproken. De desbetreffende velden zijn nu 8 en 10 jaar oud en zouden normaliter nog enkele jaren mee kunnen; denk hierbij aan een vervanging op een leeftijd van 12 a 15 jaar. Inmiddels weten we dat er nu gekeken wordt of de beide velden gelet op de huidige afschrijvingssystematiek in een eerder stadium voorzien kunnen worden van een andere toplaag met een ander vulmateriaal dan het huidige discutabele rubbergranulaat. Ook het binnenkort nieuw aan te leggen kunstgrasveld van Veendam 1894 zal van een ander vulmateriaal worden voorzien.