GemeenteBelangen Veendam

Een hete Februarimaand.

 

De maand februari zal zowel historisch als vanuit politiek oogpunt gezien voor de gemeente Veendam wel eens de meest indrukwekkende kunnen tot op dit moment in haar roemruchte bestaan.

Er zal immers door de gemeenteraad een besluit worden genomen over het voorliggende herindelingsplan tussen de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam. Afgelopen maandag 6 februari heeft onze gemeenteraad in een informatieve vergadering bijeen de afrondende vragen met betrekking tot de definitieve adviesrapportage aan de vertegenwoordigers van het adviesbureau Berenschot kunnen stellen. En dat waren er best nog veel……

Voorafgaand aan de vergadering werd er vanuit het publiek door de heer Schuurman, die gebruik maakte van het recht op inspreken, een uitvoerig betoog gehouden over het beladen onderwerp “herindelen”. De kern van het uitvoerige en onderbouwde betoog was vooral gericht aan de raadsleden om hen te verzekeren van het feit dat herindelen op dit moment en met deze vormgeving  zeker niet wenselijk is.

Gemeente Belangen heeft op een onlangs gehouden ledenvergadering de herindelingskwestie besproken. Alle aanwezige leden stemden unaniem tegen deze voorgenomen herindeling.

Ook de heeft de voltallige fractie het standpunt ingenomen dat een herindeling volgens het voorliggende concept ongewenst is. We zullen derhalve eind februari tegen een herindeling gaan stemmen. De eindrapportage van het bureau Berenschot heeft ons mede overtuigd dit standpunt in te moeten nemen.

In de pers kunt u inmiddels het nodige over de ontwikkelingen in deze voorbij zien komen. U kunt in ieder geval van ons nog een duidelijke onderbouwing van onze besluitvorming verwachten. We houden u graag op de hoogte.