GemeenteBelangen Veendam

Windpark N33

Windpark N33;  evt. indienen zienswijze:

De ontwikkelingen rond de bouw van het zogenaamde Windpark N33 houdt velen in onze gemeente zeer bezig. Sinds het ingenomen standpunt van Gedeputeerde Staten om aan de minister geen voorkeursvariant in locatie aan te geven en dus voorbij te gaan aan de voorkeursvariant van de gemeente Veendam waarbij werd uitgegaan van situering nabij de A7, en de minister het oorspronkelijke plan heeft aangehouden,  is er voor de inwoners van de gemeente Veendam een situatie ontstaan die op dit moment alleen nog de mogelijkheid geeft om te ageren tegen dit plan met het indienen van een zienswijze.

Om u mee te helpen deze zienswijze in te dienen willen we u graag wijzen op de site van de gemeente Veendam waar u na openen van www.veendam.nl onder de knop Windpark N33 een voorbeeld zienswijze kunt openen. Deze zienswijze is zeer uitgebreid en geeft u de eventuele mogelijkheid om uw eigen versie te schrijven.

U kunt een zienswijze digitaal insturen via: www.bureau-energieprojecten.nl  onder vermelding van Windpark N33.

Ook kunt e.e.a. per post doen: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten