GemeenteBelangen Veendam

Betoog namens fractie inzake “vluchtelingendebat” Raadsvergadering 14 juni 2016.

Twee weken geleden werden wij geïnformeerd over uw in principe positieve besluit op het verzoek van het COA om te komen tot een vluchtelingenopvang in Veendam.

De gesprekken over een mogelijke opvang waren al enige tijd gaande. Veendam is hierin niet uniek. De oproep van minister en staatssecretaris aan burgemeesters en gemeentebesturen om opvang te bieden konden wij allemaal vernemen uit de landelijke media.

De situatie in diverse delen van de wereld is rampzalig. Een grote stroom vluchtelingen overstroomt de europese grenzen. Mensen op de vlucht voor verschrikkelijk geweld en oorlog. Mensen die alles riskeren om elders een veilig onderkomen te vinden. Gelukszoekers worden ze door sommigen wel genoemd. Is het geluk dat ze zoeken? Nee, ze zoeken een veilig onderkomen voor zichzelf, voor hun kinderen, voor hun familie. Ze ontvluchten platgebombardeerde steden, hongersnood, verkrachting en executies. Velen van hen halen het niet. Verdrinken en spoelen aan op de stranden. De beelden zijn hartverscheurend.

Wij wonen in een veilig land. Veilig omdat 70 jaar geleden wij bevrijd werden van een gruwelijk regime. Bevrijd door mensen die bereid waren het grootste offer te brengen voor onze veiligheid. Soldaten die van ver kwamen, hun gezinnen en familie achterlieten om voor onze vrijheid te vechten. Vrijheid is een groot en kostbaar goed en het heeft een hoge prijs. De vrijheid en veiligheid die ons door zelfopoffering zijn gegeven, is iets om door te geven.

Voorzitter, dat wij in Veendam opvang gaan bieden aan mensen die alles kwijt zijn, op de vlucht voor oorlog en geweld, kan op de steun van mijn fractie rekenen. Het is een gebaar van mede menselijkheid die wat ons betreft niet ter discussie staat.

Gebleken is, de afgelopen tijd, dat er ook verzet is tegen opvang. Dat er angst is onder mensen die zich soms uit in dreigementen en geweld.
Diegenen die willen opkomen voor, wat zij noemen “ons eigen volk” ondermijnen met hun acties alles waar we in ons land voor staan. Dat maakte de rechter gister in de veroordeling van relschoppers in Geldermalsen nogmaals duidelijk. Het verstoren van het democratisch proces, zoals de rellen bij de raadsvergadering in Geldermalsen, zijn in feite een aanval op onze eigen rechts staat.

Wij moeten dit niet terzijde schuiven, maar kijken hoe wij deze angst zoveel mogelijk kunnen wegnemen. Door goede communicatie, voorlichting en het kweken van begrip over en weer. Daar ligt een taak voor alle betrokken partijen rondom de opvang.

Wij willen het college en alle betrokken ambtenaren complimenteren met de werkwijze tot nu toe. Het getuigt van zorgvuldigheid en grote betrokkenheid. Dit heeft veel extra inzet en tijd gekost en wij willen onze grote waardering daarvoor  uitspreken.

Het uiteindelijke verzoek voor 300 vluchtelingen, voor 3 jaar op deze locatie heeft onze steun. Qua omvang, duur en locatie is dit een opdracht welke Veendam op zich moet kunnen nemen. En wij zijn er van overtuigd dat Veendam dit aan kan. En aan wil!

Voorzitter, wij steunen het raadsvoorstel en adviseren het college positief te reageren op het verzoek van het COA.