GemeenteBelangen Veendam

Persbericht inzake de indiening motie Mijnbouweffecten

REGISTRATIE MIJNBOUWEFFECTEN VEENDAM

De fracties van GemeenteBelangen en VUK hebben het initiatief genomen om tijdens de raadsvergadering van maandag 4 april a.s. een motie in te dienen inzake registratie mijnbouweffecten. December j.l. stuurde GemeenteBelangen ook al een brief aan het College van B&W waarin zij opriepen tot het instellen van een gemeentelijk meldpunt “Mijnbouwschade”. Het antwoord van de gemeente daarop luidde dat deze “geen partij” was in de afhandeling van schades. Dit is juist, maar de oproep was gericht op de registratie van schades, niet op de afhandeling van schades.

De fracties dringen aan op een breder perspectief als het gaat om mijnbouweffecten.

Naast aardgaswinning in het recente verleden, is binnen Veendam ook sprake van zoutwinning, een aardgasbuffer en grondwaterbeheer. Er is sprake van zogenaamde “gestapelde mijnbouw”. Al deze zaken hebben invloed op de leefomgeving, veroorzaken bodemdaling en grijpen mogelijk in elkaar door. Daardoor is de exacte oorzaak van schade vaak moeilijk vast te stellen.

Recente ontwikkelingen maken duidelijk dat er wél iets moet gebeuren: Onlangs werd door de NAM bekend gemaakt dat schade aan woningen in Veendam niet veroorzaakt kan worden door aardbevingen. Tevens worden, op basis van een zogenaamde contourenkaart, schademeldingen niet meer in behandeling genomen omdat Veendam buiten deze contouren valt. Volgens een Arcadis rapport heeft bodemdaling als gevolg van zoutwinning ook geen schade tot gevolg. En tot slot geldt de “omkering bewijslast wetgeving” alleen binnen het contourengebied. Gevolg van al deze regelingen is dat inwoners van Veendam met schade volledig buiten spel worden gezet. Gedupeerden voelen zich vaak machteloos.

 

 

 

 

 

“Wij willen dat het gemeentebestuur opkomt voor de belangen van de inwoners van de gemeente Veendam. Daarom roepen wij op tot het instellen van een gemeentelijk registratiepunt. Met registratie van schadegevallen krijgt de gemeente inzicht in de omvang en aard van de schades binnen de gemeente. Tevens kan het dienen als doorverwijsfunctie naar de juiste instanties” aldus Christel Knot, fractievoorzitter van GemeenteBelangen. “Pas als wij weten wat de omvang is kunnen wij een vuist maken richting de Nationaal Coördinater, mede-overheden en externe partijen”.

“We moeten de omvang van de problematiek duidelijk hebben en op de kaart zetten. Nationaal Coördinator Hans Alders heeft tijdens een recente bijeenkomst met raadsleden van diverse gemeenten (die buiten de contourenkaart vallen) in Winschoten toegezegd dat oorzaken van schade in deze gemeenten ook onderzocht moeten worden” volgens Knot.

De partijen verwachten brede steun binnen de veendammer gemeenteraad, om zo een duidelijk signaal af te geven. “Het in kaart brengen van de omvang van schades in Veendam is een eerste noodzakelijke stap om op te komen voor de belangen van onze inwoners. Dat overstijgt partij politiek, het is in het belang van ons allemaal”.