GemeenteBelangen Veendam

Terugblik 2015

Zo aan het eind van het jaar is het te doen gebruikelijk dat de gemeenteraad op een informele manier terugkijkt op het afgelopen jaar in een daarvoor speciaal geplande bijeenkomst. Het langst zittende raadslid, ook wel de nestor genoemd, houdt traditiegetrouw een toespraak. Ons raadslid Nico Zweerts de Jong valt in dezen de eer te beurt om het een en ander te zeggen.
We willen u zijn toespraak hierbij graag weergeven.

—————

Beste mensen,
Zo aan het einde van het jaar is dit het moment om terug te kijken op het voorbije jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar 2016.

Drie raadsleden maken deze mousmaaltijd voor het eerst mee. Wegens het vertrek van Jolanda Bakema is op 16 februari 2015 van dit jaar Yvette de Raad geïnstalleerd als raadslid. In de zomer hebben wij afscheid genomen van Rolf Helder en Klaas Steenhuis. Voor hen zijn in de plaats gekomen Dirk Klamer en Vladimier Slor. Zij zijn op 31 augustus 2015 geïnstalleerd als raadslid.

Naast het feit dat we in dit jaar afscheid hebben genomen van een drietal raadsleden, moeten we ook afscheid nemen Ruurd Brekveld, onze griffier. Hij heeft besloten om na een dienstverband van 8 jaar en 10 maanden (vanaf 1 maart 2007) per 1 januari 2016 ontslag te nemen. Later op de avond zal de voorzitter van de raad hier nog verder op in gaan.
We verwelkomen onze nieuwe griffier Ariën Swart, hij is per 1 februari voor de raad beschikbaar.

De raad en de raadscommissies hebben in 2015 veelvuldig vergaderd. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Belangrijkste onderwerpen die de raad na aan het hart liggen zijn de gemeentelijke herindeling en plaatsing van de windmolens langs de N33. Onderwerpen die de raad ook in het nieuwe jaar 2016 bezig zullen houden. Er zijn dit jaar grote stappen gezet in de ontwikkeling van het plan Kerkstraat-West.

De raad is begin dit jaar de hei (lees: de zolder van de Borgerswoldhoeve) op geweest. We hebben ons eigen functioneren tegen het licht gehouden en praktische afspraken gemaakt.

Er zijn dit jaar acht werkbezoeken afgelegd, te weten aan de brandweer, Lentis, jongerencentrum Break!, vanBeresteyn, vervoersbedrijf HUSA, het Waterbedrijf, Wedeka (drie keren op drie verschillende locaties) en het politiebureau. Werkbezoeken worden door de raad altijd bijzonder gewaardeerd en ik kijk alweer uit naar de werkbezoeken in 2016.

De rekenkamercommissie heeft dit jaar niet stilgezeten en is gestart met een onderzoek naar De Kompanjie. In februari volgend jaar kan de gemeenteraad een onderzoeksrapport tegemoet zien.

Tijdens de 4/5 mei-viering hebben we herdacht dat Nederland 70 jaar geleden bevrijd werd van de bezetter. Voor het laatst waren er veteranen over uit Canada, Kelowna. De democratie waarin wij leven mogen we koesteren. Behalve in de dagelijkse praktijk hebben we daar op zaterdag 12 september 2015 in het bijzonder aandacht aan besteed, door de Dag van de Democratie te organiseren.

Democratie is in andere delen van de wereld soms ver te zoeken. Wij ondervinden daarvan de directe gevolgen.

De vluchtelingencrisis grijpt om zich heen. Europa weet zich geen raad met de stroom mensen die vanuit Syrië en andere landen uit het Midden-Oosten of Afrika een veiliger of beter leven zoeken in het noorden van ons continent. We zijn geschokt door de foto’s van verdronken kinderen en verbijsterd door de lange rijen die zich op de Balkan van de ene grens naar de andere spoeden, soms per trein en vaak te voet. Medelijden met de asielzoekers en bezorgdheid over de draagkracht van het eigen land wisselen elkaar af. Gastvrijheid willen tonen en dan toch weer terugschrikken voor de sociale en financiële gevolgen van die ruimdenkendheid en compassie. En steeds de kwellende onzekerheid over wat ons nog te wachten staat.
Niet in de laatste plaats zijn daar de laatste aanslagen in Parijs, die voor de minister-president aanleiding waren om te stellen dat Nederland in oorlog is. Waarbij het de vraag is of dergelijke retoriek bijdraagt aan een meer vreedzame samenleving of dat het juist een uitnodiging is aan hen die geweld omarmen om de strijd aan te gaan.

Begin deze maand is er een klimaattop gehouden over duurzaamheid en de opwarming van de aarde. Deze mondiale kwestie raakt Nederland ook, waarvan meer dan de helft van het grondgebied onder zeeniveau ligt. De dijken zullen verhoogd moeten worden.

Van het wereldtoneel weer terug naar Veendam: onze gemeente ondervindt nog weinig last van de krimp, daar waar in noordoost Nederland juist wel sprake is van dit gegeven. Meer werkgelegenheid zou een bijdrage aan de groei van het inwonertal kunnen betekenen. Meer werkgelegenheid is ook nodig omdat de pensioenen onbetaalbaar dreigen te worden en mensen langer moeten doorwerken. Het is niet ondenkbaar dat de pensioenleeftijd straks wordt opgetrokken naar 70 jaar.

Natuurlijk zijn er regels nodig in onze samenleving. Er is echter een regeling die ophoudt bij de gemeentegrens. Ik doel hierbij op de gebiedsbeperking van de mijnbouwschade. Woon je in Hoogezand-Sappemeer dan komt iemand wel in aanmerking voor een vergoeding, woont iemand 100 meter verderop in de gemeente Veendam, dan komt men er niet voor in aanmerking. Dit kan ik als politicus niet langer uitleggen en ik hoop dat wij het voor onze inwoners voor elkaar krijgen dat deze regel op de helling gaat.

Tot slot zou ik het mooi vinden als de gemeente Veendam kans ziet in deze collegeperiode de campus te realiseren. Daarmee zou Veendam zich op een mooie manier op de kaart zetten.

Genoeg gefilosofeerd! Ik wil eindigen met de woorden jullie allen Prettige Kerstdagen toe te wensen; voor straks een goede jaarwisseling en een mooi politiek 2016!

Nico Zweerts de Jong